Kalma (Word)

cikin jirgi

English

aboard

Hausa

cikin jirgi

Ma'anar Kalma

a kai ko acikin mota, jirgin sama, jirgin ruwa da dai sauransu.

Meaning

on or into (a ship, aircraft, train, or other vehicle).

Singular

aboard

Plural

aboard

Tilo

cikin jirgi

Jam'i

cikin jirgi

MOBILE APP COMING SOON ON