Kalma (Word)

iyawa

English

ability

Hausa

iyawa

Synonyms (Kalma mafi Alaƙa)

gwani, kwazo

Ma'anar Kalma

mutum mai iya kome da kome

Meaning

a man of ability.

Singular

ability

Plural

ability

Tilo

iyawa

Jam'i

iyawa

MOBILE APP COMING SOON ON