Kalma (Word)

Kiyayya

English

abhorrence

Hausa

Kiyayya

Synonyms (Kalma mafi Alaƙa)

kyama

Ma'anar Kalma

Rashin son wani abu

Meaning

a feeling of extreme repugnance or aversion.

Singular

abhorrence

Plural

abhorrence

Tilo

Kiyayya

Jam'i

Kiyayya

MOBILE APP COMING SOON ON