Kalma (Word)

na ciki

English

abdominal

Hausa

na ciki

Ma'anar Kalma

tumbi, wurin da ciki yake a jikin mutum ko dabba

Meaning

The region occupied by the abdomen is called the abdominal cavity

Singular

abdominal

Plural

abdominal

Tilo

na ciki

Jam'i

na ciki

MOBILE APP COMING SOON ON