Kalma (Word)

'yar hanya

English

path

Hausa

'yar hanya

Synonyms (Kalma mafi Alaƙa)

turba, hanya

Ma'anar Kalma

'yar hanya don tafiyar ƙafa

Meaning

a way or track laid down for walking

Singular

path

Plural

paths

Tilo

'yar hanya

Jam'i

hanyoyi

MOBILE APP COMING SOON ON