Kalma (Word)

'yar dariya

English

chuckle

Hausa

'yar dariya

Ma'anar Kalma

yi dariya cikin natsuwa ko a cikin zuciya ko dariya 'yar kaɗan.

Meaning

laugh quietly or inwardly or suppressed laugh.

Singular

chuckle

Plural

chuckles

Tilo

'yar dariya

Jam'i

'yar dariya

MOBILE APP COMING SOON ON