Kalma (Word)

'yar alama

English

symbol

Hausa

'yar alama

Synonyms (Kalma mafi Alaƙa)

sananniyar slama, alama ce, alamu

Ma'anar Kalma

wani abu mai wata ma'ana wanda da yake wakilta ko tsayawa don wani abu

Meaning

a thing that represents or stands for something else, especially a material object representing something abstract.

Singular

symbol

Plural

symbols

Tilo

'yar alama

Jam'i

alamomi

MOBILE APP COMING SOON ON