Kalma (Word)

'yantarwa

English

liberate

Hausa

'yantarwa

Synonyms (Kalma mafi Alaƙa)

sake

Ma'anar Kalma

a 'yanta daga daurin kurkuku, bauta ko zalunci.

Meaning

set (someone) free from imprisonment, slavery, or oppression.

Singular

liberate

Plural

liberate

Tilo

'yantarwa

Jam'i

'yantarwa

MOBILE APP COMING SOON ON