Kalma (Word)

'yan kaɗan

English

few

Hausa

'yan kaɗan

Synonyms (Kalma mafi Alaƙa)

kaɗan

Ma'anar Kalma

ƙaramin adadi.

Meaning

a small number of.

Singular

few

Plural

few

Tilo

'yan kaɗan

Jam'i

'yan kaɗan

MOBILE APP COMING SOON ON