Kalma (Word)

'yan huɗu

English

quadruplets

Hausa

'yan huɗu

Ma'anar Kalma

jarirai huɗu da aka haifa a lokaci ɗaya

Meaning

each of four children born at one birth.

Singular

quadruplets

Plural

quadruplets

Tilo

'yan huɗu

Jam'i

'yan huɗu

MOBILE APP COMING SOON ON