Kalma (Word)

'yan Adam duka

English

mankind

Hausa

'yan Adam duka

Ma'anar Kalma

mutane gaba daya; jinsin mutane.

Meaning

human beings considered collectively; the human race.

Singular

mankind

Plural

mankind

Tilo

'yan Adam duka

Jam'i

'yan Adam duka

MOBILE APP COMING SOON ON