Kalma (Word)

'ya'yan itace

English

fruit

Hausa

'ya'yan itace

Ma'anar Kalma

kayan abinci mai zaki na itace ko wata shuka da ke ƙunshe da iri kuma ana iya cin ta a matsayin abinci.

Meaning

he sweet and fleshy product of a tree or other plant that contains seed and can be eaten as food.

Singular

fruit

Plural

fruits

Tilo

'ya'yan itace

Jam'i

'ya'yan itatuwa

MOBILE APP COMING SOON ON