Kalma (Word)

'ya'yan ɓaure da na dangin sa

English

figs

Hausa

'ya'yan ɓaure da na dangin sa

Ma'anar Kalma

'ya'yan itace mai laushi da jiki mai duhu da ɗumi da ƙanana tsaba wanda ake ci ɗanya ko a bushe.

Meaning

a soft pear-shaped fruit with sweet dark flesh and many small seeds, eaten fresh or dried.

Singular

figs

Plural

figs

Tilo

'ya'yan ɓaure da na dangin sa

Jam'i

'ya'yan ɓaure da na dangin sa

MOBILE APP COMING SOON ON