Kalma (Word)

'Yar tafiya

English

Trip

Hausa

'Yar tafiya

Ma'anar Kalma

'Yar tafiya zuwa wani wuri da dawowa, musamman don nishaɗi.

Meaning

An act of going to a place and returning; a journey or excursion, especially for pleasure.

Singular

Trip

Plural

Trips

Tilo

'Yar tafiya

Jam'i

'Yan tafiye tafiye

MOBILE APP COMING SOON ON