Kalma (Word)

Lalata wani abu

English

Tamper

Hausa

Lalata wani abu

Ma'anar Kalma

tsoma baki ko hannu awani abu, da haifar da lalacewa ko yin sauyin da ba izini

Meaning

Interfere with (something) in order to cause damage or make unauthorized alterations

Singular

Tamper

Plural

Tamper

Tilo

Lalata wani abu

Jam'i

Lalata wani abu

MOBILE APP COMING SOON ON